Strona główna  |   Aparatura kontrolno-pomiarowa i laboratoryjna  |   Laboratorium pomiarowe  |   Serwis  |   Kontakt
 
 
Meraserw-9 naprawia aparaturę wymienioną w dziale Aparatura-kontrolno pomiarowa i laboratoryjna i Laboratorium pomiarowe oraz inną nie wymienioną.
W przypadku gdy naprawa urządzenia jest nieopłacalna wystawiany jest komisyjny protokół określający koszt naprawy oraz przyczynę odstąpienia od naprawy.