Strona główna  |   Aparatura kontrolno-pomiarowa i laboratoryjna  |   Laboratorium pomiarowe  |   Serwis  |   Kontakt
 
 
Sprawdza i wystawia świadectwa sprawdzenia, świadectwa wzorcowania, orzeczenia techniczne na poniższą aparaturę:
 • amperomierze
 • woltomierze
 • kilowoltomierze
 • watomierze
 • częstościomierze
 • mierniki skuteczności zerowania
 • mierniki uziemień
 • megaomomierze - mierniki rezystancji izolacji
 • mierniki cęgowe
 • aparaty do prób napięciowych
 • zasilacze
 • regulatory temperatury
 • mierniki temperatury
 • multimetry uniwersalne
 • mierniki do sprawdzania wyłączników różnicowo-prądowych
 • klucze dynamometryczne
 • wkrętaki dynamometryczne
 • suwmiarki
 • mikrometry
 • ultrametry /mierniki powłok lakierniczych i inne/
 • konduktometry
 • mierniki RLC
 • mostki WiT
 • anemometry
 • dynamometry użytkowe
 • suszarki
 • rejestratory V,W,T
 • pehametry
 • tachometry
 • oscyloskopy
 • higrometry
 • manometry analogowe
 • mierniki ciśnienia - różnicowe (cyfrowe)
 • grubościomierze
 • czujniki zegarowe
 • dekady oporności
 • dekady pojemności
 • dekady indukcyjności
 • mierniki ESD
 • mierniki rezystancji powierzchniowej
 • mierniki poziomu dźwięku (decybelomierze)
 • pirometry (mierniki temperatury IR)
 • wagi